Çift Anadal

Ekonomi Bölümü Çift Anadal Programları

Ekonomi Bölümü'nün Felsefe, İşletme, Matematik, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji ve Tarih Bölümleri ile Çift Anadal Programı (ÇAP) bulunmaktadır. İlgili koşulları sağlayan öğrenciler lisans öğrenimleri sırasında bu bölümlerden birini daha tamamlamak için ilgili ÇAP'a başvurabilirler. Çift anadal programlarıyla ilgili genel bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Çift Anadal Programları Yönergesi'nde bulunabilir.

Ekonomi Bölümü başvuru koşulları aşağıda anlatılmaktadır. Farklı bölümlerle olan çift anadal programlarının müfredatlarına ise sayfanın solundaki bağlantılardan ulaşmak mümkündür.

ÇAP Danışmanları: Güzin Gülsün Akın ve Yeliz Kaçamak

E-posta: guzin.arikan@boun.edu.tr and yeliz.kacamak@boun.edu.tr

 

ÇAP Başvuruları

Ekonomi Bölümü Öğrencileri İçin:

Tüm ÇAP başvuruları için Boğaziçi Üniversitesi Çift Anadal Programları Yönergesi'nde yer alan aşağıdaki asgari koşullar geçerlidir:

"Lisans öğrencileri, üniversitedeki öğrenimlerinin en erken üçüncü en geç beşinci dönemi başında, genel not ortalamaları en az 3.00 olmak ve tüm derslerini başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla (ÇAP) Çift Anadal Programına başvurabilirler. [...] Başvuru koşullarına, bölümler tarafından 3.00’ın üzerinde bir GNO ve kontenjan da dahil olmak üzere ek isterler getirebilir. ÇAP’a katılmak için başvurular ilgili iki bölüme aynı zamanda yapılır."

Bölümlerin başvuru zamanları ve koşulları yukarıda belirtildiği gibi farklılıklar gösterebilir. Örneğin, Matematik Bölümü başvuru koşulu olarak MATH kodlu derslerde asgari bir not ortalaması istemektedir. Bu yüzden başvuru bilgilerinin başvurulmak istenen bölümlerden öğrenilmesi gerekmektedir.

Bir bölüme ÇAP başvurusu yapacağınız zaman kendi bölümünüz olan Ekonomi Bölümü'ne e-postayla bir dilekçe (dilekçe formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz) ve transkript göndermeniz yeterlidir. Diğer bölüme teslim etmeniz gereken belgeleri o bölümden öğrenmeniz gerekmektedir. Diğer bölümlere başvuran öğrenciler o bölümlerin başvuru tarihleriyle ilgili kısıtlamalara uymak durumundadır. Ekonomi Bölümü'nün kendi öğrencilerinin başvuruları için uyguladığı bir tarih kısıtlaması yoktur.

Ekonomi Bölümü öğrencisi için mezuniyet kredi sayısı 137 iken, değişik bölümlerle ÇAP mezuniyet kredi sayıları farklılık göstermektedir. Bu bilgilere müfredatlardan ulaşmak mümkündür.

 

Ekonomi Bölümü ile Çift Anadal Yapmak İsteyen Öğrenciler İçin:

Ekonomi Bölümü her sene beşi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden, onu da Fen-Edebiyat Fakültesi'nden olmak üzere en fazla on beş öğrenciyi çift anadal programlarına kabul etmektedir. Başvurabilmek için Boğaziçi Üniversitesi Çift Anadal Programları Yönergesi'nde yer alan asgari koşullar sağlanmalıdır:

"Lisans öğrencileri, üniversitedeki öğrenimlerinin en erken üçüncü en geç beşinci dönemi başında, genel not ortalamaları en az 3.00 olmak ve tüm derslerini başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla (ÇAP) Çift Anadal Programına başvurabilirler.[...] Başvuru koşullarına, bölümler tarafından 3.00’ın üzerinde bir GNO ve kontenjan da dahil olmak üzere ek isterler getirebilir. ÇAP’a katılmak için başvurular ilgili iki bölüme aynı zamanda yapılır."

ÇAP başvuruları için son gün Boğaziçi Üniversitesi Akademik Takviminde ilan edilir.

Başvurular öğrencinin kendi bölümüne ve Ekonomi Bölümüne aynı anda verilen birer dilekçe (dilekçe formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz) ve transkriptle yapılır. Bu iki belgeyi belirtilen adreslere e-postayla göndermeniz yeterlidir. Bahar dönemi başvurularındaki transkriptte bir önceki güz dönemi notları görünmelidir. Yaz döneminde ders alan öğrenciler de güz dönemi öncesi başvurularını bu derslerde aldıkları notları da içeren bir transkriptle yapmalıdır.