Başvuru, Değerlendirme ve Kabul

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Kurum İçi Yatay Geçiş için Başvuru, Değerlendirme ve Kabul

Bu yolla yatay geçiş için bilgilere Üniversitenin Merkezi Yerleştirme Puanıyla Kurum İçi Yatay Geçiş için Başvuru sayfasından ulaşılır.

Bu yolla başvuru ve değerlendirme işlemleri Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yürütülür ve yatay geçiş kabul kararları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınır.  Kabul edilen öğrencilerin ders transfer işlemleri Ekonomi Bölümü Transfer Komisyonu tarafından yapılır ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından karara bağlanır.

Kurum İçi Yatay Geçiş için Başvuru, Değerlendirme ve Kabul

Her akademik yıl Ekonomi lisans programına kurum içi yatay geçiş için açılan kontenjan ile başvuru koşulları Üniversitenin  http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Kurum_Ici_Yatay_Gecis/ sayfasında ilan edilir.

BAŞVURU:

Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne yapılır. Adayların başvuru için ilan edilen asgari koşulları sağlamış olması gerekir. Başvuru için gerekli asgari koşullar için  http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Kurum_Ici_Yatay_Gecis/  sayfasını ziyaret ediniz.

ÖN DEĞERLENDİRME:

Aşağıdaki koşulları ve ilgili belgeleri sağlayan adaylar değerlendirmeye alınır. Bu koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

i)    Asgari GNO: Adayın ilgili başvuru dönemi için ilan edilen asgari GNO koşulunu sağlaması gerekir.  2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için asgari GNO koşulu: 3,00/4,00.

ii)   İktisat dersi koşulu: Adayın okuduğu her dönem başına en az bir iktisat dersi almış ve en az CC notu ile geçmiş olması gerekir. Bu derslerden ikisi EC 101 ve EC 102 dersleri olmalıdır.

iii)  Matematik dersi koşulu: Adayın iki adet Calculus (Math 101 ve Math 102) dersi almış olması gerekir. Bu dersler açıldıkları takdirde Boğaziçi Üniversitesi yaz okulunda alınabilir. Adayın başvurusu bu iki dersi en az CC notu ile geçtiği takdirde işleme alınır. Yaz okulu hakkında bilgi için: http://www.summer.boun.edu.tr/

iv)  Yerleştirme puanı: Adayın okuduğu programa yerleştirmede kullanılan sınav sonuç belgesini başvuruda sunması gerekir.  YGS-LYS/TYT-AYT veya SAT veya YÖS puanları başvuruda kullanılabilir. Değerlendirme sürecinde başvuran adayların "YGS-LYS/TYT-AYT Sınav Sonuç Belgesi"nde belirtilen Matematik ve Türkçe bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayısı dikkate alınarak uyarlanmış yerleştirme puanı (UYP) hesaplanır. Bu sebeple, YGS-LYS/TYT-AYT sınav sonuç belgesindeki sözel ve sayısal bölümlere ait doğru ve yanlış cevap sayılarını gösteren belgenin resmi onaylı bir kopyasının  başvuru dosyasına eklenmesi gerekir. Bu belgenin onaylı kopyası ÖSYM'den veya Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. SAT veya YÖS sınavı ile yerleştirilmiş adayların sınav resmi sonuç belgesini başvuru dosyasına eklemeleri gerekir.

 

DEĞERLENDİRME

Yukarıda belirtilen asgari GNO, İktisat ve Matematik dersleri koşullarını sağlayan adayların  uyarlanmış yerleştirme puanı aşağıdaki formüle göre hesaplanır. 

Uyarlanmış Yerleştirme Puanı (UYP) Hesaplama:

YKS (2018 ve sonrası okudukları programa yerleşen adaylar)

UYP = [[(TYT Temel Matematik Doğru Sayısı + AYT Matematik Doğru Sayısı) – 0,25 *  (TYT Temel Matematik Yanlış Sayısı + AYT Matematik Yanlış Sayısı)] / 80 ] * 3,5 + [( TYT Türkçe Doğru Sayısı-0,25*TYT Türkçe Yanlış Sayısı)/40]*0,5

TYT Temel Matematik ve AYT Matematik toplam NET doğru sayısı 80’e bölünüp 3,5 ile çarpılır. Bulunan sayıya TYT Türkçe sınavındaki NET dogru sayısı 40’a bölünüp 0,5 ile çarpılarak eklenir. NET Doğru Sayısı toplam Yanlış sayısını 0,25 ile çarpıp toplam doğru sayısından çıkarılarak elde edilen sayıdır. 

ÖSS (2011-2017 yıllarında okudukları programa yerleşen adaylar)

UYP = [[(YGS Temel Matematik Doğru Sayısı +LYS1 (Matematik + Geometri) DoğruSayısı)-0,25*(YGS Temel Matematik Yanlış Sayısı+LYS1 (Matematik + Geometri)Yanlış Sayısı)]/120]*3,5 +[(YGSTürkçe Doğru Sayısı-0,25*YGS Türkçe Yanlış Sayısı)/40]*0,5

YGS Temel Matematik, LYS1 Matematik ve LYS1 Geometri toplam NET doğru sayısı 120’ye bölünüp 3,5 ile çarpılır. Bulunan sayıya YGS Türkçe sınavındaki NET dogru sayısı 40’a bölünüp 0,5 ile çarpılarak eklenir. NET Dogru Sayısı toplam Yanlış sayısını 0,25 ile çarpıp toplam doğru sayısından çıkarılarak elde edilen sayıdır. 

SAT (ile okudukları programa yerleşen adaylar)

UYP hesaplamasında SAT sınavında alınan skorlar aşağıdaki hesaplamada Math 35,5 puanı 4 üzerinden 2,5'e;  Math 40 ise 4'e karşılık gelecek şekilde çevrilmektedir. Ağırlıklı transfer puanının hesaplanmasında ise sadece "Math" puanı dikkate alınır

YÖS (ile okudukları programa yerleşen adaylar)

YÖS sınavına girdikleri yıl Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün belirlemiş olduğu minimum YÖS puanı 2,5 olarak hesaplanarak adayların YÖS puanları standardize edilir.  

KABUL

Kurum içi yatay geçiş için kullanılan tek kabul kriteri Ağırlıklı Transfer Puanıdır (ATP).  ATP uyarlanmış yerleştirme puanı (UYP) ile transfer edilen derslerin not ortalamasının (TNO) ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Transfer dersleri başvuru değerlendirme aşamasında Ekonomi Bölümü Transfer Komisyonu tarafından belirlenir. Transfer edilen derslerin kredi sayısına göre ağırlıklı ortalaması alınarak TNO hesaplanır.Transfer edilen derslerin asgari TNO şartını karşılaması gerekir. Asgari TNO şartı başvuru ilanında belirtilir.  2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için asgari TNO koşulu 3,00/4,00. Asgari TNO şartını karşılamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Ağırlıklı Transfer Puanının hesaplanması

ATP= %75 UYP + %25 TNO

Kabul koşullarını sağlayan adaylar ATP’ye göre yukarıdan aşağıya sıralanarak ilan edilen kontenjan kadarı aday kabul edilir.

KABUL KARARININ  AÇIKLANMASI

Kabul kararları Eylül ayı başında Üniversitenin duyurular sayfasında ilan edilir.