Başvuru, Değerlendirme ve Kabul

Her akademik yıl Ekonomi lisans programına yurt içi kurumlarası yatay geçiş için açılan kontenjan ile başvuru koşulları Üniversitenin 

http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/YatayGecis  sayfasında

yurt dışı kurumlarası yatay geçiş için açılan kontenjan ve başvuru koşulları Üniversitenin

http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Yurt_Disi_Kurumlararasi_Yatay_Gecis/Tum

sayfasında ilan edilir.

BAŞVURU:

Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne yapılır. Adayların başvuru için ilan edilen asgari koşulları sağlamış olması gerekir. Başvuru için gerekli asgari koşullar için  yukarıda belirtilen sayfaları ziyaret ediniz.

 

ÖN DEĞERLENDİRME:

i)     Asgari GNO: Adayın ilgili başvuru dönemi için ilan edilen asgari GNO koşulunu sağlaması gerekir. 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için asgari GNO koşulu: 3,50/4,00.

ii)    İktisat dersi koşulu: Adayın okuduğu her dönem başına en az bir iktisat dersi almış ve en az CC notu ile geçmiş olması gerekir. Bu derslerden ikisi EC 101 ve EC 102 derslerine eşdeğer dersler olmalıdır.

iii)   Matematik dersi koşulu: Adayın iki adet Calculus dersi almış olması gerekir. İktisatçılar için Matematik ya da İstatistik dersleri Calculus dersi yerine sayılmaz. Calculus derslerinin MATH 101 ve MATH 102 derslerine eşdeğer dersler olması gerekir. Bu dersler açıldıkları takdirde Boğaziçi Üniversitesi yaz okulunda alınabilir. Adayın başvurusu bu iki dersi en az CC notu ile geçtiği taktirde işleme alınır. Yaz okulu hakkında bilgi için: http://www.summer.boun.edu.tr/Calculus deslerinin içerikleri şu şekildedir: 

Calculus I (Analiz I): Functions, limits, continuity, differentiation and applications, integration, fundamental theorem of calculus, techniques and applications of integration, improper integrals and series, Taylor polynomials, power series, basic transcendental functions. 

Calculus II (Analiz II): Vector calculus, functions of several variables, directional derivatives, gradient, Lagrange multipliers, multiple integrals and applications, change of variables, coordinate systems, line integrals, Green's theorem, divergence theorem, Stokes’ theorem.

iv)   Yerleştirme puanı: Adayın okuduğu programa yerleştirmede kullanılan sınav sonuç belgesini başvuruda sunması gerekir.  YGS-LYS/TYT-AYT veya SAT veya YÖS puanları başvuruda kullanabilir. Değerlendirme sürecinde başvuran adayların " YGS-LYS/TYT-AYT Sınav Sonuç Belgesi"nde belirtilen Matematik ve Türkçe bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayısı dikkate alınarak uyarlanmış yerleştirme puanı (UYP) hesaplanır. Bu sebeple, YGS-LYS/TYT-AYT sınav sonuç belgesindeki sözel ve sayısal bölümlere ait doğru ve yanlış cevap sayılarını gösteren belgenin resmi onaylı bir kopyasının  başvuru dosyasına eklenmesi gerekir. Bu belgenin onaylı kopyası ÖSYM'den veya Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. SAT veya YÖS sınavı ile yerleştirilmiş adayların sınav resmi sonuç belgesini başvuru dosyasına eklemeleri gerekir. Değerlendirmede adayın Uyarlanmış Yerleştirme Puanı kullanılır

Uyarlanmış Yerleştirme Puanı (UYP) Hesaplama:

YKS (2018 ve sonrası okudukları programa yerleşen adaylar)

UYP = [[(TYT Temel Matematik Doğru Sayısı + AYT Matematik Doğru Sayısı) – 0,25 *  (TYT Temel Matematik Yanlış Sayısı + AYT Matematik Yanlış Sayısı)] / 80 ] * 3,5 + [( TYT Türkçe Doğru Sayısı-0,25*TYT Türkçe Yanlış Sayısı)/40]*0,5

TYT Temel Matematik ve AYT Matematik toplam NET doğru sayısı 80’e bölünüp 3,5 ile çarpılır. Bulunan sayıya TYT Türkçe sınavındaki NET dogru sayısı 40’a bölünüp 0,5 ile çarpılarak eklenir. NET Doğru Sayısı toplam Yanlış sayısını 0,25 ile çarpıp toplam doğru sayısından çıkarılarak elde edilen sayıdır. 

ÖSS (2011-2017 yıllarında okudukları programa yerleşen adaylar)

UYP = [[(YGS Temel Matematik Doğru Sayısı +LYS1 (Matematik + Geometri) DoğruSayısı)-0,25*(YGS Temel Matematik Yanlış Sayısı+LYS1 (Matematik + Geometri)Yanlış Sayısı)]/120]*3,5 +[(YGSTürkçe Doğru Sayısı-0,25*YGS Türkçe Yanlış Sayısı)/40]*0,5

YGS Temel Matematik, LYS1 Matematik ve LYS1 Geometri toplam NET doğru sayısı 120’ye bölünüp 3,5 ile çarpılır. Bulunan sayıya YGS Türkçe sınavındaki NET dogru sayısı 40’a bölünüp 0,5 ile çarpılarak eklenir. NET Dogru Sayısı toplam Yanlış sayısını 0.25 ile çarpıp toplam doğru sayısından çıkarılarak elde edilen sayıdır. 

SAT (ile okudukları programa yerleşen adaylar)

UYP hesaplamasında SAT sınavında alınan skorlar aşağıdaki hesaplamada Math 35,5 puanı 4 üzerinden 2,5'e;  Math 40 ise 4'e karşılık gelecek şekilde çevrilmektedir. Ağırlıklı transfer puanının hesaplanmasında ise sadece "Math" puanı dikkate alınır.

YÖS (ile okudukları programa yerleşen adaylar)

YÖS sınavına girdikleri yıl Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün belirlemiş olduğu minimum YÖS puanı 2,5 olarak hesaplanarak adayların YÖS puanları standardize edilir.  

 

DEĞERLENDİRME

Yukarıda belirtilen asgari GNO, İktisat ve Matematik dersleri ve asgari UYP koşullarını sağlayan adaylar başvuru ilanında belirtilen tarihte yazılı sınava girmek zorundadır.  İkinci veya üçüncü sınıfa yatay geçiş için başvuran adaylara ayrı ayrı yazılı sınav hazırlanır. Başvuruda bulunan adaylar sadece başvurdukları sınıfın sınavına girebilirler. Yazılı sınav geçiş notu 100 üzerinden 60 puandır. Yazılı sınav tarihi başvuru ilanında belirtilir.  

Geçmiş sınav örnekleri için tıklayınız: Örnek 1 - Örnek 2

Yazılı sınavların içeriği ikinci sınıf için başvuran adaylar için aşağıdaki derslerden oluşmaktadır. 

EC 101 Principles of Microeconomics: Nature, scope and methods of economics; a general view of the price system; consumer behavior; theory of the firm; illustrations and applications from the Turkish economy. 

EC 102 Principles of Macroeconomics: National income and its determination; changes in national income, elements of public finance, money and banking, international trade, macroeconomic policy, economic growth and development; illustrations and applications from the Turkish economy. 

Math 101 Calculus I: Functions, limits, continuity, differentiation and applications, integration, fundamental theorem of calculus, techniques and applications of integration, improper integrals and series, Taylor polynomials, power series, basic transcendental functions.  

Math 102 Calculus II: Vector calculus, functions of several variables, directional derivatives, gradient, Lagrange multipliers, multiple integrals and applications, change of variables, coordinate systems, line integrals, Green's theorem and its applications.  

Yazılı sınavların içeriği üçüncü sınıfa başvuran adaylar için yukarıdaki derslere ek olarak aşağıdaki derslerden oluşmaktadır. 

EC 203 Microeconomics I: Consumer behavior and demand; general equilibrium: pure exchange economy, first and second welfare theorems; production theory and costs; theory of the firm and industry structure; analysis of perfectly competitive markets; market failures: monopoly, externalities, public goods and asymmetric information. 

EC 205 Macroeconomics I: Classical, Keynesian and monetarist theories; theories of rational expectations: new classical economics and real business cycle theory, new Keynesian economic.  

 

KABUL

Yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alan adayların transfer dersleri Ekonomi Bölümü Transfer Komisyonu tarfından belirlenir. Transfer edilen derslerin kredi sayısına göre ağırlıklı ortalaması alınarak TNO hesaplanır.Transfer edilen derslerin asgari TNO şartını karşılaması gerekir. Asgari TNO şartı başvuru ilanında belirtilir. 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için asgari TNO koşulu 3,50/4,00. Asgari TNO şartını karşılamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

Kurumlararası yatay geçiş için kullanılan tek kabul kriteri Ağırlıklı Transfer Puanıdır (ATP).  Yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar ve asgari TNO şartını sağlayan adaylar için ATP hesaplanır.

Ağırlıklı transfer puanı yazılı sınav puanı, uyarlanmış yerleştirme puanı (UYP) ve ve genel not ortalamasının (GNO) ağırlıklı ortalamasıdır

ATP= %40 Yazılı sınav puanı + %40 UYP+ %20 GNO

Kabul koşullarını sağlayan adaylar ATP’ye göre yukarıdan aşağıya sıralanarak ilan edilen kontenjan kadarı aday kabul edilir.

Kurumlararası yatay geçiş sırasında sayılan derslerin not ortalaması hesaplanırken, ders notları üniversitemiz not sistemiyle uyumlu olmaması durumunda şu yöntem izlenir: 

(a)     4 dışında bir skaladaki notlar Üniversitemizin belirlediği skaladaki harf karşılıklarına dönüştürülüp, GNO/TNO bu harf notları esas alınarak hesaplanır. 90-100 AA, 85-89 BA, 80-84  BB, 75-79  CB, 70-74  CC, 60-69 DC, 50-59  DD. 

(b)     Harf notları Üniversitemizle uyuşmayan durumlarda ise, o okulun harf aralıklarına karşılık gelen notlardan hareketle yeni bir harf notu elde edilir; bu yeni harf notları kullanılarak GNO/TNO hesaplanır.  
 

KABUL KARARININ  AÇIKLANMASI

Kabul kararları Eylül ayı başında Üniversitenin duyurular sayfasında ilan edilir.