Mali destek

Bölümde 14 asistanlık pozisyonu bulunmaktadır. Bu pozisyonlar yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından paylaşılmaktadır. Asistan olarak görev yapan lisansüstü öğrencileri öğretim üyelerine araştırma görevlisi, lisans ve yüksek lisans derslerinde asistan olarak görev yaparlar.
 
Her yıl lisansüstü programlarımıza kayıt yaptıran öğrencilere başvuru için bir duyuru yapılır ve liyakat bankasında (birinci sınıf öğrencileri için giriş sınavı performansı ve ikinci sınıf öğrencileri için GPA) pozisyonları sunulur. Asistanlığa başvurmayı planlayan öğrenciler, ALES sınavına ve devlet istihdam gerekliliğinin bir parçası olmalıdır.