Başvuru prosedürü

Ekonomi Bölümü, 23 Mart - 15 Mayıs, 2020 tarihleri ​​arasında doktora programına başvuruları kabul etmektedir.
 
Tüm başvurular lisansüstü giriş sayfası üzerinden online yapılır.
 
Resmi Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
 
a) Başvuranın mezun olduğu Üniversite tarafından doğrudan Yazı İşleri Müdürlüğü Boğaziçi Üniversitesi Ofisine gönderilen resmi transkriptler. Dokümanlar, alınan tüm dersleri ve başvuru sahibinin lisans ve / veya M.A./M.S. programları;
 
b) Başvuru sahibinin akademik performansına aşina olan kişilerden iki referans mektubu. Referans mektupları için standart bir form yoktur, ancak kapalı ve kapalı zarflarda olmalıdırlar;
 
c) Başvuranın mezun olduğu üniversitedeki disiplin kaydını gösteren resmi bir belge (sadece bir Türk Üniversitesinden başvururken);
 
d) Varsa, lisans diplomasının fotokopisi. Kayıt sırasında resmi diploma sunulmalıdır.
 
e) ALES (veya GRE) sınavlarının resmi sonuçları. (Asistanlığa başvurmayı planlayan öğrenciler, YOK düzenlemeleri ile ALES sınavına girmelidir)
 
f) İngilizce yazılmış ve iki sayfadan az A4 uzunluğunda Amaç Bildirimi.
 
g) Adayın doktora çalışmayı planladığı araştırma konusunu açıklayan bir araştırma teklifi (2000 ila 4000 kelime arasında). detaylı tez.
 
Mülakatlar 8 Mayıs 2020'de gerçekleştirilecektir. (Güney Kampüs, Natuk Birkan Binası).