Genel Kurallar

GENEL KURALLAR

Aşağıda sizlere kayıt sırasında uymanız gereken genel kuralların bir özetini sunuyoruz.  Sizlerden ricamız bu kuralları dikkatli okumanız ve bu çerçeveye uygun bir programı onaya göndermenizdir. Daha detaylı bilgi üniversitemizin lisans yönetmeliğinde de bulunmaktadır: lisans yönetmeliği. Bu tür teknik kurallar dışında derslere ilişkin akademik sorularınız varsa danışmanlarınız sizlerle görüşmeye ve cevaplamaya hazırdır. Bunun harici econstudents@boun.edu.tr adresini de kullanabilirsiniz.

 

Orhan Aygün
Undergraduate Coordinator
Office: NB 213

Saniye Öner Dönmez
Administrative Support Staff
Office: IB 209

 

 • DERS YÜKÜ
 • Normal ders yükü dönemlik 17 kredidir. Tüm öğrenciler için son 2 yarıyıl hariç (son sınıf statüsü) her dönem en az 15  kredi almak zorunludur.
 • Gerekli hallerde Danışman onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu (FYK) kararı ile kredi yükü 11 krediye kadar düşürülebilir.
 • Öğrenci lisans öğrenimi süresince EN FAZLA 3 DEFA dersten çekilebilirler.  (W)

 

 • 1. SINIFA İLİŞKİN:
  • Öğrenciler programlarındaki ilk iki yarıyılın derslerini ilk açıldığında almak zorundadır. İlk iki yarıyılda dersleri erteleyemez; çekilemez ve kredili fazla ders alamazlar.
  • Proficiency’i   A veya B ile geçenler ilk yıl boyunca toplamda 2 HSS seçmelisi ve 1 unrestricted elective almalıdır.
  •  Proficiency’i C ile geçenler ise ilk yıl boyunca toplamda, 1 HSS seçmelisi ve 2 AE dersi almalıdır. (AE1XX kodlu olabilir.)
  • HSS Seçmeli ders listesi:  HUM101, HUM102, HIST105, HIST106, PHIL101, PHIL105, PHIL111, PHIL112, LIT211, LIT212, PHYS111, PHYS112, PHYS205, PHYS206, PHYS225, PHYS226.

 

 • KREDİSİZ DERS ALMA
 • Öğrenci kayıtlı olduğu lisans programındaki dersleri KREDİSİZ alamaz.
 • Kredisiz alınan derslerin statüsü yarıyıl tamamlandıktan sonra değiştirilemez.
 •  DERS TEKRARI:
  • Başarılı öğrenciler (a) ilk iki yıl müfredatında bulunan derslerden DC, DD veya F aldıkları dersleri ilk alışlarını takip eden dört yarıyıl içinde, ve (b) diğer dersler içinden F aldıkları dersleri tekrar edebilir.
  • Başarılı öğrenciler üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinden DC ve DD aldıkları dersleri tekrarlayamazlar.
  • Ancak sınamalı veya başarısız öğrenciler DC ve DD aldıkları üçüncü ve dördüncü sınıf derslerini tekrarlayabilirler.
  • Öğrenciler DC ve DD almış oldukları (birinci ve ikinci yıl müfredatında bulunan) derslerden en çok altısını ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere tekrarlayabilirler.
 • DERS ÇAKIŞMALARI:
  • İki zorunlu ders arasında çakışma olamaz.
  • Aynı dersin iki saati çakışamaz.
  • Öğrencinin programında toplam en fazla iki saat çakışma olabilir. Bu çakışmalar 1 ve 2 nolu kurallara uygun olmalıdır.
  • Haftada 3 saatten fazla olan yabancı dil dersleri ile ilgili olarak, danışman onayıyla ve şu kural çerçevesinde istisna uygulanabilir. Öğrencinin programında iki saati dil dersi ile ilgili olmak üzere toplam en fazla üç saat çakışma olabilir. Dil dersi dışındaki dersler için 1 ve 2 nolu kurallar uygulanır. Örneğin Almanca'nın bir saati EC 203 ile bir diğer saati ise EC 205 ile çakışıyor ve EC 223 ile de bir diğer seçmeli ders çakışıyor olsun. Bu program, danışman onayıyla, kabul edilir. Ancak Almanca dersinin iki saatinin de aynı dersle çakışması durumunda program kabul edilmez.
  • Bir ders aynı öğretim üyesi tarafından iki ayrı şube (section) olarak verilmekteyse ve öğretim üyesi öğrencilerin istedikleri sınıfı takip etmelerine izin veriyorsa, bu durum çakışma kurallarında istisna yapılmasına yol açabilir. Öğrencilerin, kayıt esnasında bu durumu e-mail ile 'econstudents@boun.edu.tr' ye bildirmeleri gerekmektedir. 
 • SEÇMELİ DERSLER:
  • EC kodlu seçmeli dersler sınırsız seçmeli olarak sayılabilir.
  • Bölümümüz öğrencileri Pass/Fail ile notlandırılan dersleri en fazla 6 kredi olarak 2 sınırsız seçmeli yerine saydırabilirler. Bunu yaparken 1 kredili derslerin sayısı ikiyi geçemez.
  • Aşağıdaki dersler Ekonomi Bölümü öğrencileri tarafından sınırsız seçmeli olarak alınamaz. Aksi belirtilmediği takdirde Ekonomi ile çift anadal yapan öğrencilerin programlarında bitirme kredisine yönelik sayılamaz.

Bu derslere ancak kredisiz olarak kayıt olunabilir:

ED, CET, PRED, SCED, FLED, TRM, INTT ve MIS kodlu dersler
ile MATH105, MATH106, MATH344,

AD251, AD252 (Bu dersler AD-EC programında herhangi bir ders yerine sayılmaz). İçerik benzerliği nedeniyle AD312 dersi (serbest seçmeli) ve EC344 dersi (alan seçmelisi veya serbest seçmeli ) derslerinden sadece birisi mezuniyete yönelik sayılabilir.

POLS203,  POLS204 dersleri POLS-EC programında herhangi bir ders yerine sayılmaz.

CE202, CHE383, CMPE343, EE313, IE255, IE256, ME207,

PSY201, PSY202 (EC-PSY ve PSY-EC öğrencileri hariç)

SOC303, SOC304 (SOC-EC öğrencileri hariç)

 

 • Çevre Bilimleri Enstitüsü derslerinden ise sadece ESC 301 ve üstü kodlu dersler sınırsız seçmeli olarak kredili olarak alınabilir.