EC - SOC

EKONOMİ-SOSYOLOJİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

Tablonun ilk sütununda Sosyoloji Bölümünün lisans ders programı, ikinci sütununda Sosyoloji Bölümü'nden Ekonomi'yle çift anadal yapan öğrencilerin ders programı, üçüncü sütununda Ekonomi'den Sosyoloji Bölümü'yle çift anadal yapan öğrencilerin ders programı, son sütunda ise Ekonomi Bölümü lisans ders programı yer almaktadır. Çift anadal öğrencilerinin programları çakışmaları engellemek amacıyla sıra olarak bu listelerden farklılık gösterebilir. Ancak bu değişiklikleri yaparken önkoşul ve eşkoşul dersleri gözetmek gerekmektedir.

Ekonomi - Sosyoloji Çift Anadal Programı müfredatları için tıklayınız.

 

SOC --- Sociology Elective
EC --- Economics Elective
SOC / COMP --- Sociology or Complementary Elective