Genel kurallar

Değişim programına katılım koşulları:

Değişim programlarına katılım koşulları uluslararası ilişkilerofisinin web sayfasında (http://www.intl.boun.edu.tr/)belirtildiği gibidir.

• Başvuru döneminde GNO en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

• Öğrenciler başvurdukları sırada en az 2 dönemlerini BoğaziçiÜniversitesi'nde geçirmiş olmalıdırlar.

• Öğrenciler son dönemlerini yurtdışında değişim programındageçiremezler.

Değişim programı katılım süreci:

• Değişim programına tüm başvurular Uluslararası İlişkiler Ofisitarafından elektronik ortamda yürütülür.

• Ekonomi lisans eğitiminin normal süresini (4 yıl) uzatmadandeğişim programına katılmak için en uygun dönem 3. sınıfın bahardönemidir. Bu çerçevede 2. sınıfın sonbaharında Uluslararası İlişkiler Ofisi'nebaşvuru yapmak gerekir.

• 4. sınıfın güz döneminde değişim programına katılan öğrencininokulunu uzatmaması için gittiği okulda döneminin zorunlu derslerinin bulması(ve bunların bölüm tarafından onaylanması) gerekmektedir.

• Öğrenciler Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin sunduğu formdailgili üniversite anlaşmaları, fakülte anlaşmaları ve bölüm anlaşmalarıçerçevesinde tercihlerini sıralarlar.

• Yerleştirmelerde öğrenciler gerek üniversite havuzundan gerekbölüm anlaşmalarından ilgilendikleri seçenekleri hakiki tercihlerini yansıtacakşekilde sıralamalıdırlar.

Değişim programında alınabilecek dersler:

• Bir dersin zorunlu sayılabilmesi için (örn. Ekonometri, Mikroekonomi), o dersin ders çizelgesinin bölümdeki ilgili komisyon tarafından, dersin alınmasından (ve Learning Agreement imzalanmadan) önce onaylanmış olması gerekir. Ara dönemler dışında programa başlayan öğrenciler dışında, herkes ancak gittiği dönemin zorunlu derslerini seçebilir.

• Bir dersin alan seçmeli sayılabilmesinin önkoşulu, ögrencinin benzer bir dersi daha önce almamış olması, dersin EC kodlu olması ve minimum 3 kredilik (3 saatlik) (5 ya da 6 ECTS kredili) bir ders olmasıdır. Alan seçmelilerinin saydırılması sürecinde bölümün değişim programı danışmanının onayı gereklidir. Öğrenci, değişim programında aldığı dersleri ancak henüz tamamlamadığı serbest/alan seçmeli ders yükü yerine saydırabilir. Değişim programından dönen öğrencilerin, program sırasında aldığı derslere benzer dersleri almaması gerekir.

• Bir dersin transfer edilebilmesi için, Senato kararı gereği, en az CC alınması gerekmektedir.

• Transfer edilen derslerden alınan herhangi bir geçer not PASS olarak transkripte girer.

• Ekonomi bölümünün değişim programında alınması gereken minimum ders kriteri yoktur. Ancak Erasmus koşullarında 30 ECTS kredisi tamamlanması söz konusu olabilir.

• Bu süreç boyunca yapılan önemli (örn. onay içeren) yazışmaların birer kopyası öğrenciler tarafından da saklanmalıdır.