İşlemler

Değişim programına kabul edilenler için:

• Uluslararası İlişkiler Ofisi ile temas kurulduktan ve gidilenüniversiteden onay alındıktan sonra bölüm kurallarına bağlı kalınarak hangiderslerin alınabileceği araştırılır. Alınacak derslerin bölümün değişimprogramı danışmanına onaylatılmasından sonra Learning Agreement bölümünErasmus danışmanına imzalatılır.

• Öğrenci, değişim programına başladığında kayıt olduğu okuldaalacağı derslerde değişiklik yapabilir. Ancak, yapılan değişiklikler LearningAgreement üzerinde belirtilip gidilen okulun Erasmus Ofisi tarafındanBoğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne fakslanır. Uluslararasıİlişkiler Ofisi yeni Learning Agreement'ı öğrencinin Erasmus danışmanınaonaylatarak geri fakslar.

• Yurtdışındaki üniversiteye gitmeden önce bölüm sekreterliğineyurtdışından gelen Letter of Acceptance ile birlikte dönem izni içindilekçe verilir. Öğrencilerin, kayıt döneminde kayıt ve harç ücretleriniBoğaziçi Üniversitesi'ne yatırmış olmaları da gerekmektedir. Öğrenci daha sonradönem içerisinde, kayıt işleri sayfasındaki "student information"bölümünden kayıtlı ve izinli olduğunun bilgisini kontrol ederek süreci takipedebilir.

• Yurtdışında gidilecek üniversitenin eğitim dönemi Ocak ayındabaşlıyor ve Boğaziçi Üniversitesi'nin final dönemi ile çakışıyorsa,öğrencilerin aldığı derslerin hocalarıyla önceden temasa geçip erken sınavhakkı istemeleri gerekmektedir.

Değişim programından dönen öğrenciler:

• Yurtdışında alınan derslerin sayılması için, değişim sırasında alınan dersleri ve notları gösteren orijinal transkript ve Boğaziçi Üniversitesi transkripti ile birlikte bölüme ders saydırma dilekçesi verilmelidir. Dilekçede hangi derslerin zorunlu, alan seçmeli ya da serbest seçmeli olduğu belirtilir. Dilekçe bölüm değişim programı danışmanlarının onayından sonra fakülte yönetim kurulunda görüşülür.

• Değişim sürecinde alınan dersler Pass/Fail olarak sisteme girer.

• Derslerin sayılması süreci kayıt işlerinden takip edilir.

• Yurtdışında alınan dersler ancak saydırıldıkları takdirde tamamlanan toplam kredi hesabına katılır. Dolayısıyla, öğrenciler ders saydırma işlemlerini geciktirmemeli, döndükleri dönem içinde ve resmi transkriptleri gelir gelmez gerçekleştirmelidir. Bunu takip etmek öğrencinin sorumluluğudur.