Announcement on Double Major and Minor Applications

Çift anadal ve yan dal programlarımıza 2020 Güz döneminde başlamak üzere başvurmak isteyen öğrencilerin Coronavirus (COVID-19) dönemi transkriptlerinde P notu olması başvuru yapmalarına engel oluşturmamaktadır. Ancak:

• Derslerinde harf notu tercih eden adayların başvuruları değerlendirilirken aldıkları notlar göz önünde bulundurulacaktır.

• Çift anadal programlarına kabul edilen bir öğrencinin ÇAP müfredatına dahil olan dersleri içinde P notu varsa bu dersleri tekrar alarak harf notuna çevirmesi gerekecektir.

• Yan dala kabul edilen öğrencilerin programa sayılacak dersleri içinde P notu olanlar varsa bu öğrencilerin dersleri tekrar alıp harf notuna çevirmeleri gerekecektir. (EC 101, EC 102 ve MATH 101/106 başvuru için önkoşul dersler olup yan dal programına dahil olmadıklarından bu koşul bu dersler için geçerli değildir.)