Malik ÇÜRÜK, Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D. Tilburg Üniversitesi

Ofis : Natuk Birkan 208B
Telefon : +90-212-359 7650
Faks : +90-212-287 2453
E-Posta : malik.curuk@boun.edu.tr
Vita : Görüntüle

Araştırma Alanları : Uluslararası Ticaret, İktisadi Büyüme, Çevre Ekonomisi, İktisadi Tarih

Dersler (2017/2018-2)

EC205.01 MACROECONOMICS I

EC308.01 ADVANCED MACROECONOMICS