Fikret ADAMAN, Profesör (izinde)

Ph.D. Manchester Üniversitesi

Araştırma Alanları İktisadi Düşünce Tarihi, Kalkınma Ekonomisi, Ekonomi Metodolojisi, Politik Ekonomi, Çevre Ekonomisi

Güzin Gülsün AKIN, Doçent

Ph.D. Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign Yerleşkesi

Araştırma Alanları Kredi kartı piyasası, finansal okuryazarlık, yolsuzluk, özelleştirme

Orhan AYGÜN, Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D. Boston College, Chestnut Hill, MA

Araştırma Alanları Microeconomics, Market Design, Matching Theory, Game Theory

Selcen ÇAKIR, Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D. Virjinya Üniversitesi

Araştırma Alanları Çalışma Ekonomisi, Politik Ekonomi, Endustriyel Organizasyon, Ekonometri

Malik ÇÜRÜK, Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D. Tilburg Üniversitesi

Araştırma Alanları Uluslararası Ticaret, İktisadi Büyüme, Çevre Ekonomisi, İktisadi Tarih

Ceyhun ELGİN, Profesör

Ph.D. Minnesota Üniversitesi

Araştırma Alanları Makroekonomi, Büyüme ve Kalkınma, Kamu Ekonomisi, Politik İktisat

Burçay ERUS, Doçent (izinde)

Ph.D. Northwestern Üniversitesi

Araştırma Alanları Uygulamalı Mikroekonomi, Endüstriyel Organizasyon, Ekonometri, Sağlık Ekonomisi

Refik ERZAN, Profesör

Ph.D. Stockholm Üniversitesi

Araştırma Alanları Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve Kalkınma, Avrupa Entegrasyonu

Mehmet Yiğit GÜRDAL, Doçent

Ph.D. Minnesota Üniversitesi

Araştırma Alanları Experimental Economics, Microeconomics

Ozan HATİPOĞLU, Doçent (izinde)

Ph.D. New York Üniversitesi

Araştırma Alanları Uygulamalı Makroekonomi, İktisadi Büyüme ve Gelişme'nin Politik Ekonomisi, Eşitsizlik ve Teknolojik Gelişim, Parasal Politika ve Finans'da Durum Uzayı Yöntemleri

Yeliz KAÇAMAK, Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D. Michigan Üniversitesi

Araştırma Alanları Kamu Ekonomisi, Mikroekonomi

Kamil Kıvanç KARAMAN, Doçent (Başkan Yardımcısı)

Ph.D. Stanford Üniversitesi

Araştırma Alanları Politik Ekonomi, Ekonomi Tarihi

Murat G. KIRDAR, Profesör (Başkan Yardımcısı)

Ph.D. Pennsylvania Üniversitesi

Araştırma Alanları Labor and Demographic Economics, Development Economics

Murat KOYUNCU, Doçent

Ph.D. Washington Üniversitesi

Araştırma Alanları Büyüme Teorisi, Makroekonomi, Gelir Dağılımı, Kalkınma İktisadı

Tolga Umut KUZUBAŞ, Docent

Ph.D. Minnesota Üniversitesi

Araştırma Alanları Makroekonomi, Finansal Ekonomi, Uluslararası İktisat

Ayşe MUMCU, Profesör

Ph.D. Pennsylvania Üniversitesi

Araştırma Alanları Oyun Teorisi, Eşleşme Teorisi, Pazarlık, Firma Teorisi

Gökhan ÖZERTAN, Profesör (Bölüm Başkanı)

Ph.D. Texas A&M Üniversitesi

Araştırma Alanları Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri, Emtia Fiyat Hareketleri, Fikri Mülkiyet Hakları, Çevre Ekonomisi, Tarımda teknoloji kullanımı

Begüm ÖZKAYNAK, Profesör

Ph.D. Barselona Autonoma Üniversitesi

Araştırma Alanları Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre İhtilafları, Çevre Ekonomisi, Ekolojik Ekonomi, Politik Ekoloji, Sürdürülebilir Kentleşme, Çevre Politikaları ve Yönetişim

Şevket PAMUK, Profesör

Ph.D. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley

Araştırma Alanları Ekonomi Tarihi

Meltem POYRAZ, Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D. Virjinya Üniversitesi

Araştırma Alanları Makroeconomi, İş Çevrimleri, Çalışma Ekonomisi, İşlemsel Ekonomi

Burak SALTOĞLU, Profesör

Ph.D. Essex Üniversitesi

Araştırma Alanları Finansal Zaman Serileri, Bankacılık Düzenlemeleri ve Finansal Krizler

Orhan TORUL, Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D. Maryland Üniversitesi

Araştırma Alanları Makroekonomi, Politik Ekonomi, Kamu Ekonomisi, İktisadi Eşitsizlikler, Uygulamalı Ekonometri

Levent YILDIRAN, Doçent

Ph.D. Toulouse-I Üniversitesi

Araştırma Alanları Bankacılık Mikroekonomisi, Kurumsal Finans, Finansal Krizler, Bankacılık Düzenlemeleri, Finansal Piyasalarda Rekabet ve Düzenlemeler, Kredi Kartı Piyasaları

Murat YILMAZ, Dr. Öğretim Üyesi (izinde)

Ph.D. Boston Üniversitesi

Araştırma Alanları Mikroekonomi Teorisi, Endüstriyel Organizasyon, Davranışsal Ekonomi

Emekcan YÜCEL, Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D. Maryland Üniversitesi

Araştırma Alanları Politik Ekonomi, Kamu Tercihi, Ekonomik Eşitsizlik, Makroekonomi

E. Ünal ZENGİNOBUZ, Profesör

Ph.D. Pennsylvania Üniversitesi

Araştırma Alanları Mikroekonomi Teorisi, Kamu Ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Rekabet Politikaları, Regülasyon, Bağımsız Düzenleyici Kurumlar), Çevre Ekonomisi