Fikret ADAMAN, Profesör

Ph.D. Manchester Üniversitesi

Araştırma Alanları İktisadi Düşünce Tarihi, Kalkınma Ekonomisi, Ekonomi Metodolojisi, Politik Ekonomi, Çevre Ekonomisi

Güzin Gülsün AKIN, Doçent

Ph.D. Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign Yerleşkesi

Araştırma Alanları Kredi kartı piyasası, yolsuzluk, özelleştirme

Orhan AYGÜN, Yardımcı Doçent

Ph.D. Boston College, Chestnut Hill, MA

Araştırma Alanları Microeconomics, Market Design, Matching Theory, Game Theory

Malik ÇÜRÜK, Yardımcı Doçent

Ph.D. Tilburg Üniversitesi

Araştırma Alanları Uluslararası Ticaret, İktisadi Büyüme, Çevre Ekonomisi, İktisadi Tarih

Ceyhun ELGİN, Doçent (Başkan Yardımcısı)

Ph.D. Minnesota Üniversitesi

Araştırma Alanları Makroekonomi, Büyüme ve Kalkınma, Kamu Ekonomisi, Politik İktisat

Burçay ERUS, Doçent

Ph.D. Northwestern Üniversitesi

Araştırma Alanları Uygulamalı Mikroekonomi, Endüstriyel Organizasyon, Ekonometri, Sağlık Ekonomisi

Refik ERZAN, Profesör

Ph.D. Stockholm Üniversitesi

Araştırma Alanları Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve Kalkınma, Avrupa Entegrasyonu

Mehmet Yiğit GÜRDAL, Doçent

Ph.D. Minnesota Üniversitesi

Araştırma Alanları Experimental Economics, Microeconomics

Ozan HATİPOĞLU, Doçent

Ph.D. New York Üniversitesi

Araştırma Alanları Uygulamalı Makroekonomi, İktisadi Büyüme ve Gelişme'nin Politik Ekonomisi, Eşitsizlik ve Teknolojik Gelişim, Parasal Politika ve Finans'da Durum Uzayı Yöntemleri

Araştırma Alanları Politik Ekonomi, Kurumsal Ekonomi, Ekonomi Tarihi

Murat G. KIRDAR, Doçent

Ph.D. Pennsylvania Üniversitesi

Araştırma Alanları Labor and Demographic Economics, Development Economics

Murat KOYUNCU, Yardımcı Doçent

Ph.D. Washington Üniversitesi

Araştırma Alanları Büyüme Teorisi, Makroekonomi, Gelir Dağılımı, Kalkınma İktisadı

Tolga Umut KUZUBAŞ, Yardimci Docent (Başkan Yardımcısı)

Ph.D. Minnesota Üniversitesi

Araştırma Alanları Makroekonomi, Çalışma Ekonomisi, Finansal Ekonomi

Ayşe MUMCU, Profesör (izinde)

Ph.D. Pennsylvania Üniversitesi

Araştırma Alanları Oyun Teorisi, Eşleşme Teorisi, Pazarlık, Firma Teorisi

Şemsa ÖZAR, Profesör (izinde)

Ph.D. Wirtschaftsuniversitaet-Wien

Araştırma Alanları Gelişme Ekonomisi, Cinsiyet Ekonomisi, Feminist İktisat, Küreselleşme

Gökhan ÖZERTAN, Profesör

Ph.D. Texas A&M Üniversitesi

Araştırma Alanları Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri, Emtia Fiyat Hareketleri, Fikri Mülkiyet Hakları, Çevre Ekonomisi

Begüm ÖZKAYNAK, Profesör (Bölüm Başkanı)

Ph.D. Barselona Autonoma Üniversitesi

Araştırma Alanları Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre İhtilafları, Çevre Ekonomisi, Ekolojik Ekonomi, Politik Ekoloji, Sürdürülebilir Kentleşme, Çevre Politikaları ve Yönetişim

Şevket PAMUK, Profesör

Ph.D. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley

Araştırma Alanları Ekonomi Tarihi

Burak SALTOĞLU, Profesör

Ph.D. Essex Üniversitesi

Araştırma Alanları Finansal Zaman Serileri, Bankacılık Düzenlemeleri ve Finansal Krizler

Deniz SELMAN, Yardımcı Doçent (izinde)

Ph.D., Pennsylvania Üniversitesi

Araştırma Alanları Politik Ekonomi, Kamu Ekonomisi, Uygulamalı Mikroekonomi, Arama Teorisi, Müzayede Teorisi

Araştırma Alanları Makroekonomi, Politik Ekonomi, Ekonomik Hesaplama Yöntemleri, Kamu Ekonomisi, Enerji Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri

Levent YILDIRAN, Doçent

Ph.D. Toulouse-I Üniversitesi

Araştırma Alanları Bankacılık Mikroekonomisi, Kurumsal Finans, Finansal Krizler, Bankacılık Düzenlemeleri, Finansal Piyasalarda Rekabet ve Düzenlemeler, Kredi Kartı Piyasaları

Murat YILMAZ, Yardımcı Doçent

Ph.D. Boston Üniversitesi

Araştırma Alanları Mikroekonomi Teorisi, Endüstriyel Organizasyon, Davranışsal Ekonomi

E. Ünal ZENGİNOBUZ, Profesör

Ph.D. Pennsylvania Üniversitesi

Araştırma Alanları Mikroekonomi Teorisi, Kamu Ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Rekabet Politikaları, Regülasyon, Bağımsız Düzenleyici Kurumlar), Çevre Ekonomisi